Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia

Prawnik radzi

 

Czy ZUS prawidłowo przeliczył mi moją emeryturę ?

W ubiegłym roku wystąpiłem do ZUS-u o przeliczenie mojej emerytury górniczej którą pobierałem od kilku lat. W wyniku mojego wniosku ZUS przyznał mi prawo do emerytury w oparciu o postanowienia art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ustalając wysokość tej emerytury w oparciu o postanowienia art. 26 ustawy.

Na tym przeliczeniu sporo zyskałem jednak mam wątpliwości czy przeliczenie to zostało ustalone prawidłowo bowiem wydaje mi się że nie zastosowano przy obliczaniu okresów pracy górniczej przeliczników wynikających z postanowień art.52 ?

Z.W. - Chorzów

 
 

W zakresie ustalenia prawa do emerytury nie mamy zastrzeżeń do przekazanej nam decyzji, jednak uważamy, że wysokość tej emerytury została ustalona nieprawidłowo.

Z decyzji tej wynika, że ZUS obliczył przyznaną emeryturę na podstawie postanowień art.26 nie informując Pana dlaczego nie obliczył jej jako świadczenie mieszane w oparciu o postanowienia zgodnie art.183.

Wyjaśnienie takie jest konieczne bowiem zgodnie z postanowieniami art.183 emerytura dla osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym w tym przypadku w 2011r wynosi :

  • 55% emerytury obliczonej na podstawie art.53
  • 45% emerytury obliczonej na podstawie art.26
 

Co oznacza dla mnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego ?

Prawo do emerytury nabyłem w 2010r zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami dalej pracowałem i pobierałem wypracowaną emeryturę. Nie rozwiązałem umowy o pracę, jak to wskazywał ZUS i dlatego zawieszono mi moją emeryturę. Bardzo się cieszyłem, gdy usłyszałem, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy nakazujące zwolnienie się z pracy przez emerytów są niekonstytucyjne. Co to oznacza dla mnie ?

B.Z. – Katowice

 
 

Istotnie, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zmiany wprowadzone art.6 pkt.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2010r w zakresie w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011r bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czy istnieje jeszcze przepis pozwalający na ubieganie się o emeryturę z tytułu wykonywania ciężkiej pracy pod ziemią ?

Jestem obecnie bardzo schorowany. Przepracowałem łącznie 33 lata okresów składkowych i nieskładkowych. W 1991r. ze względu na stan zdrowia musiałem zrezygnować z pracy pod ziemią, której wtedy miałem 13 lat. Informuję, że urodziłem się w 1952r. Czy jest jeszcze przepis pozwalający na ubieganie się o emeryturę z tytułu wykonywania ciężkiej pracy pod ziemią?

Czytelnik z Brzeszcz

 
 

Pytanie sformułował Pan bardzo ogólnie, dlatego musimy na nie odpowiedzieć twierdząco, bowiem tę kwestię regulują postanowienia ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zakresie emerytur górniczych. Sądzimy, że Pan oczekuje odpowiedzi na pytanie czy istnieją jakiekolwiek przepisy pozwalające na skrócenie wieku emerytalnego w podobnych przypadkach jak Pański przebieg pracy z uwzględnieniem pracy górniczej. Tak istnieją, jednak nie wiemy czy Pan z tego będzie mógł skorzystać bowiem nie podał Pan stażu okresów składkowych i nieskładkowych jaki posiadał w dniu 01.01.1999r.

 

Czy zakład może trzecią umowę o pracę zawrzeć, jako umowę na czas określony?

Zostałam przyjęta do pracy z dniem 01.06.2010r do 31.08.2010r, następnie zawarto kolejną umowę na czas określony od 01.09.2010r do 31.12.2010r i kolejną od 01.01.2011r do 31.03.2011r również na czas określony.

Uważam , że umowa ta jest niezgodna z postanowieniami art.251 kodeksu pracy z których wyraźnie wynika, że umowa o pracę zawarta po dwukrotnych umowach o pracę na czas określony jest w skutkach prawnych równoznaczna z umową na czas nieokreślony?

A.K.- Jastrzębie Zdrój

 
 

Istotnie, zgodnie z postanowieniami art. 251 KP „ §1 Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.”

Polityka prywatności