Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia

Czy istnieje jeszcze przepis pozwalający na ubieganie się o emeryturę z tytułu wykonywania ciężkiej pracy pod ziemią?

Artykuł

Pytanie sformułował Pan bardzo ogólnie, dlatego musimy na nie odpowiedzieć twierdząco, bowiem tę kwestię regulują postanowienia ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zakresie emerytur górniczych. Sądzimy, że Pan oczekuje odpowiedzi na pytanie czy istnieją jakiekolwiek przepisy pozwalające na skrócenie wieku emerytalnego w podobnych przypadkach jak Pański przebieg pracy z uwzględnieniem pracy górniczej. Tak istnieją, jednak nie wiemy czy Pan z tego będzie mógł skorzystać bowiem nie podał Pan stażu okresów składkowych i nieskładkowych jaki posiadał w dniu 01.01.1999r. Jeśli miał Pan tych okresów w wymiarze co najmniej 25 lat na dzień 01.01.1999r to o prawo do emerytury będzie Pan mógł ubiegać się na podstawie postanowień art.184 w związku z art.39 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Oznacza to, że osoba korzystająca z tych postanowień musi udokumentować na dzień 01.01.1999r co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli spełnił Pan w/w warunek to za każdy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obniży się o 6 miesięcy wiek emerytalny który w tym przypadku wynosi dla mężczyzn 65 lat . Jeśli do dnia 01.01,1999r nie udokumentuje Pan wymaganych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych to niestety ale posiadane 13 lat pracy górniczej nie wpłynie na nabycie wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Jeśli w takim przypadku stan Pana zdrowia pozwolił by na dopracowanie brakujących 2 lat pracy górniczej do 15 lat to wtedy mógłby Pan ubiegać się o prawo do emerytury pomostowej po ukończeniu wieku 60 lat.

Autor: Józef Solich

 

10 Najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem ZZG w Polsce

Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz w międzynarodowych europejskich strukturach.
Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce).
Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin.
Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: "Górnik" oraz portali internetowych, w których będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z Twoim zakładem pracy oraz całą branżą górniczą, a także na ich łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.
 
Polityka prywatności