Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia

Co oznacza dla mnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego?

Artykuł

Istotnie, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zmiany wprowadzone art.6 pkt.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2010r w zakresie w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011r bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że w Pana przypadku należy wystąpić do ZUS-u o wypłatę niesłusznie zawieszonej emerytury wraz z odsetkami za zwłokę, co też prawdopodobnie Pan uczynił.

Jednak należy podkreślić, że osoby które dostosowały się do obowiązującej ustawy i rozwiązały umowę o pracę i z tego tytułu doznały uszczerbku w dochodach, niestety nie będą mogły wnosić roszczeń do ZUS-u, sądzimy, że najwłaściwszym kierunkiem byłoby w tym przypadku roszczenie skierowane w stosunku do skarbu Państwa. Ponadto przypominamy, że Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował zmiany przepisów dla osób, które nabyły prawo do świadczeń emerytalnych po dniu 01.01.2011r a więc omawiane postanowienia nie dotyczą tych osób.

Autor: Józef Solich

 

10 Najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem ZZG w Polsce

Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz w międzynarodowych europejskich strukturach.
Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce).
Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin.
Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: "Górnik" oraz portali internetowych, w których będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z Twoim zakładem pracy oraz całą branżą górniczą, a także na ich łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.
 
Polityka prywatności