Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia

Strajk w kopalni "SILESIA" w 2003 r.


Flaga Flaga

26.05.2003 r. w południe w KWK Silesia, która zatrudniała 1600 pracowników rozpoczęła się czynna akcja protestacyjno-strajkowa. Załoga KWK „Silesia” do której dotarły informacje o planowanej likwidacji Kopalni przez Kompanię Węglową w obronie swoich miejsc pracy , w ramach akcji protestacyjnej została na swoich stanowiskach pracy pod ziemią na poziomie 550 m. Akcja strajkowa miała charakter spontaniczny, cztery działające w KWK „Silesia” Związki Zawodowe tj.: NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy Górników w Polsce, NSZZ „Solidarność 80”, ZZ Kadra poparły ten protest.

Od 26.05.2003r. do 3.06.2003r. na dole kopalni na poziomie I, V i VI przebywało 300 pracowników – członków wszystkich działających w KWK Związków Zawodowych jak również pracowników nie zrzeszonych w żadnej organizacji. Przez 9 dni przebywali cały czas na dole, zostawiając na powierzchni swoje rodziny, przyjaciół; z ogromną determinacją walczyli o swoje miejsca pracy ale również o uratowanie KWK ”Silesia” przed likwidacją. Związki Zawodowe prowadziły rozmowy w Zarządem Kompanii Węglowej, Samorządowcami, Senatorami RP, Posłami RP, Ministrem Gospodarki , Pracy i Polityki Socjalnej, aby przekonać Pracodawcę do zawarcia Porozumienia, które gwarantowałoby dalsze funkcjonowanie KWK „Silesia” i miejsca pracy dla załogi.

Protest przebiegał burzliwie, czasami wręcz dramatycznie o czym świadczy załączona korespondencja.

Komunikat Komunikat Komunikat Komunikat Komunikat Komunikat Komunikat Komunikat

Pomimo nacisku ze strony Pracodawcy o zakończenie protestu wyrażanego w formie próśb i grózb załoga i Związki Zawodowe nie poddały się.

Akcja protestacyjna pochłonęła ogromne środki finansowe ok. 130 tys. zł. Protestujący otrzymywali: posiłki, ciepłe i zimne napoje, środki czystości, koce, lekarstwa. Koszty protestu pokryły działające w KWK „Silesia” Związki Zawodowe.

Akcja protestacyjna zakończyła się zwycięstwem i 3.06.2003 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Związkami Zawodowymi działającymi w KWK „Silesia” a Zarządem Kompanii Węglowej. Porozumienie to gwarantowało dalsze funkcjonowanie KWK „Silesia” i utrzymanie miejsc pracy dla załogi.

Porozumienie


 

10 Najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem ZZG w Polsce

Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz w międzynarodowych europejskich strukturach.
Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce).
Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin.
Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: "Górnik" oraz portali internetowych, w których będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z Twoim zakładem pracy oraz całą branżą górniczą, a także na ich łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.
 
Polityka prywatności