Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Zawodowego Górników w Polsce przy P.G. „SILESIA”.


W dniu 24.01.2014 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Zawodowego Górników w Polsce przy P.G. „SILESIA”.

Delegaci wybrani w wyborach oddziałowych na Konferencję Sprawozdawczo Wyborczą ZZG w Polsce przy P.G. „SILESIA” w drodze tajnego glosowania dokonali wyboru władz statutowych ZZG w Polsce przy P.G. „SILESIA” na kadencję 2014 – 2018.

Program do pobrania: PDF

Przewodniczącą ZZG w Polsce przy P.G. „SILESIA” została Mariola Miodońska.

Do Zarządu ZZG w Polsce przy P.G. „SILESIA” weszli:

 • Szweda Dariusz V-ce Przewodniczący
 • Tekieli Andrzej V-ce Przewodniczący
 • Mieszczak Bogusław
 • Pasternak Jan
 • Kamiński Roman
 • Sztuka Piotr
 • Micor Tymoteusz
 • Szyma Rafał
 • Brzeziński Robert

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Regina Sąsiadek
 • Franciszek Adamski
 • Sebastian Kazimierczak

Delegatem na Krajowy Zjazd ZZG w Polsce została Mariola Miodońska.

Wybory 2014 Wybory 2014 Wybory 2014 Wybory 2014

 
 

10 Najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem ZZG w Polsce

Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz w międzynarodowych europejskich strukturach.
Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce).
Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin.
Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: "Górnik" oraz portali internetowych, w których będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z Twoim zakładem pracy oraz całą branżą górniczą, a także na ich łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.
 
Polityka prywatności