Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia

Komitet Społeczny "Silesia Walcząca"

W PG „SILESIA” zawiązał się Komitet Społeczny Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG SILESIA Sp. z o.o. - „Silesia Walcząca”.

Stanowisko komitetu do pobrania: PDF

Od 24.04.2013 r. na cechowni PG SILESIA będą stoliki na którzch będą listy do podpisu wszystkich popierających zdecydowany spryeciw Komitetu Społecznego Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG SILESIA Sp. z o.o. - "Silesia Walcząca" w związku z planowaną budową drogi S1 w wariancie "A", która ma przebiegać przez tereny wydobywcze kopalni PG SILESIA, Gminę Miedżna oraz Gminę Bestwina.

W ostatniej chwili - w dniu 23.04.2013 r. Przewodnicząca ZZG w Polsce - Mariola Miodońska, Przewodniczący NSZZ "Solidarność" - Dariusz Dudek, Przewodniczący ZZ Kadra - Tomasz Szpyrka uczestniczyli w posiedzeniu Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, na której przedstawili argumenty przeciwko budowie drogi S1 w wariancie "A". Wybór wariantu A drogi ekspresowej S1 z aktualnie proponowanymi przez GDDiA rozwiązaniami technicznymi , uniemożliwi wydobuycie milionów ton węgla z aktywnego w tej chwili obszaru górniczego Czechowice II oraz całkowicie zablokuje dostęp do milionów ton węgla z bogatych zasobów geologicznych. W konsekwencji wzboru wariantu A drogi S1, PG SILESIA będzie zmuszona zarzucić plany inwestycyjne dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i zmniejszać zatrudnienie.

Radni Czechowic-Dziedzic pod wpływem argumentacji Związków Zawodowych działających przy PG "SILESIA" podjęli Uchwałę przeciwko budowie drogi S1 w wariancie A.

 

10 Najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem ZZG w Polsce

Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz w międzynarodowych europejskich strukturach.
Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce).
Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin.
Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: "Górnik" oraz portali internetowych, w których będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z Twoim zakładem pracy oraz całą branżą górniczą, a także na ich łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.
 
Polityka prywatności