Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego 7.11.2016


7.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Zespołowi przewodniczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. W obradach Zespołu wzięli udział: przedstawiciele strony rządowej, Prezesi Spółek Węglowych, Prezes Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej Janusz Olszowski, strona społeczna.

P.G. „SILESIA” reprezentował Dyrektor Biura Prawnego Kamil Popiołek, stronę społeczną reprezentowała Mariola Miodońska Przewodnicząca ZZG w Polsce przy P.G. „SILESIA”.

W trakcie obrad Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników 7 listopada przyjęto wspólne stanowisko strony społecznej oraz pracodawców dotyczące obciążeń publiczno-prawnych górnictwa węgla kamiennego.

Omawiano między innymi aktualną sytuację w sektorze węglowym.

Podczas spotkania przyjęto wspólne stanowisko strony społecznej oraz pracodawców dotyczące obciążeń publiczno-prawnych górnictwa węgla kamiennego z postulatem zmniejszenia tych obciążeń.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wskazała, że tych podatków, które odprowadza górnictwo jest 34, z tego 9 dotyczy stricte górnictwa.

- To stanowisko, dotyczące zmniejszenia obciążeń publiczno-prawnych górnictwa, zostało w trakcie obrad siódmego listopada przyjęte - mówi portalowi wnp.pl Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce, a zarazem współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. - Rząd w tej sprawie ma powołać specjalny zespół, który zająłby się tą problematyką.

Stanowisko górniczego zespołu trójstronnego rekomendujące działania na rzecz poluzowania górnictwu gorsetu podatkowego nie dziwi.

Ten postulat jest zgłaszany od dawna, gdyż średnie obciążenie jednej tony węgla z tytułu różnych danin wynosi ok. 100 zł. Trudno więc w tej sytuacji myśleć o konkurencyjności polskiego górnictwa.

Wśród propozycji zmniejszenia obciążeń sektora jest między innymi czasowe zawieszenie obowiązku tworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgoda na to, żeby zgromadzone tam środki szły na inwestycje, jest także propozycja wyłączenia górnictwa z opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy też zwolnienie go, jako przemysłu energochłonnego, z akcyzy na energię elektryczną.

W ostatnich pięciu latach górnictwo przekazało do budżetu oraz powiązanych z nim instytucji 44,8 mld zł, a zatem 34 proc. wpływów ze sprzedaży węgla.

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wskazuje, że można by odciążyć górnictwo od rozmaitych opłat na poziomie 1 mld zł rocznie, wobec przeszło 6,2 mld zł odprowadzonych przez firmy z branży górniczej w ubiegłym roku.

- W Polsce węgiel jest obciążony ponad trzydziestoma różnego rodzaju podatkami i daninami, w tym takimi, które występują wyłącznie w naszym kraju - są to między innymi opłaty eksploatacyjne - blisko 150 mln zł rocznie na rzecz budżetu państwa i gmin.

Podczas spotkania poruszono tez sprawy koncesji dla zakładów górniczych, programu dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030, deputatu węglowego dla emerytów górniczych.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego 7.11.2016 Posiedzenie Zespołu Trójstronnego 7.11.2016 Posiedzenie Zespołu Trójstronnego 7.11.2016 Posiedzenie Zespołu Trójstronnego 7.11.2016 Posiedzenie Zespołu Trójstronnego 7.11.2016 Posiedzenie Zespołu Trójstronnego 7.11.2016

 
 

10 Najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem ZZG w Polsce

Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz w międzynarodowych europejskich strukturach.
Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce).
Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin.
Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: "Górnik" oraz portali internetowych, w których będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z Twoim zakładem pracy oraz całą branżą górniczą, a także na ich łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.
 
Polityka prywatności