Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia

Jak feniks z popiołów

Artykuł

Na początku powstania Kompanii Węglowej w 2003r "Silesia" w Czechowicach–Dziedzicach znalazła się wśród kopalń przewidzianych do likwidacji. Od tego czasu związki zawodowe stanęły ostro przeciwko decyzji pseudomenedżerów. Cel był jeden: uratować setki tysiące miejsc pracy (wraz z firmami działającymi na rzecz kopalni i żyjących z pieniędzy wydawanych przez górników) i nie zmarnować gigantycznych zasobów węgla (drugie miejsce w Polsce). Nie ugięli się, kiedy w 2006r przerwano roboty przygotowawcze, co wyznaczało rychły zgon kopalni.

Gdy w 2007r Kompania Węglowa podjęła decyzję o likwidacji Ruchu "Silesia", związkowcy jak jeden mąż wybrali mniejsze zło, zaczęli szukać inwestora, który kupiłby kopalnię. Dopiero trzecie podejście do sprzedaży powiodło się. Związki przedstawiły Kompanii Węglowej biznesplan KWK "Silesia", z którego wynikało, że wydobycie jest opłacalne.

Wszystkie działające w kopalni organizacje solidarnie ponosiły koszty opracowania biznesplanu, tłumaczeń, czy doradztwa prawnego. Jeszcze przed kupnem-sprzedażą zawarliśmy umowę społeczną z czeskim inwestorem, żeby zabezpieczyć pracowników i dać im gwarancje pracy i płacy. I zgodnie z nią przez ostatnie dwa lata jej zapisy były realizowane. Tak samo obiecane inwestycje na rozwój kopalni i na płace były spełniane. Wszystkie pięć związków: ZZG w Polsce, Solidarność 80, Kadra, ZZ Ratowników Górniczych w Polsce i NSZZ Solidarność założyło Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia", wykupiły akcje, pozyskały inwestora, żeby móc stanąć do przetargu. W przeciwnym razie już od dwóch lat nie byłoby kopalni.

I udało się!

10 grudnia 2010r kopalnia została kupiona przez czeskie przedsiębiorstwo Energetický a průmyslový holding a.s. i od tego czasu "Silesia" odradza się. Z miesiąca na miesiąc staje się coraz nowocześniejsza i przyjmuje coraz więcej pracowników. Dyrdymały speców, że jest nieopłacalna już dawno wrzucono do kosza.

- Mamy 2012r i po półtorarocznych negocjacjach z czeskim właścicielem podpisaliśmy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy godzący ekonomiczny interes firmy z ochroną i stabilizacją pracowników. Wygraliśmy! To nasz sukces! – nie kryje zadowolenia Mariola Miodońska - przewodnicząca ZZG w Polsce w PG "Silesia".

To były trudne negocjacje, ale po ciężkich bojach 19 lipca o godz. 12.00 ZUZP dla pracowników PG "Silesia" został podpisany przez Jiří Paštika - prezesa Zarządu PG SILESIA. Zespołowi Negocjacyjnemu PG SILESIA przewodniczył Arkadiusz Kawecki - Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych. - Podczas negocjacji zetknęliśmy się z problemem pogodzenia wysokiej sprawności ekonomicznej firmy umożliwiającej jej dalsze funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku z szeroką ochroną społeczną.

Ten układ zbiorowy nie jest wzorowany na innym w spółkach węglowych, ale łączy interes firmy z ochroną i stabilizacją pracowników – komentuje trudności negocjacyjne przewodnicząca ZZG w Polsce. - W nowym układzie zbiorowym chcieliśmy zawrzeć te elementy , które funkcjonowały wcześniej i były przywilejami górniczymi. Strona społeczna przekonała pracodawcę do utrzymania niektórych dodatków płacowych, między innymi: jubileuszy, odprawy emerytalno – rentowej, czy nagrody z zysku. Tak samo będą utrzymane dodatki , jak np. sanitariusza, przodowego, instruktora zawodu, barbórka - 4 grudnia, jak w całym górnictwie.

Uważamy, że wynegocjowany ZUZP to nasz sukces, bo z jednej strony zapewni firmie perspektywy rozwoju , konkurencyjność na rynku i tym samym dobre perspektywy dla pracowników zapewniając im rozwój i poprawę warunków materialnych – mówi "Górnikowi" przewodnicząca Miodońska.

Kiedy Kompania pozbywała się "Silesii" w kopalni pracowało 700 osób. Obecnie są zatrudnione 1594 osoby. Oprócz tego działają również firmy zewnętrzne. Ruszyła ściana. Budowana jest nowa łaźnia. Za czasów KW nie było nawet utrzymane obłożenie normatywne. Obecnie cała obsada stanowisk jest uzupełniana, szczególnie na dole. Nowy układ pracy po zatwierdzeniu przez Państwową Inspekcję Pracy ma wejść w życie 1 września i będzie obejmował wszystkich pracowników.

W nowym układzie przedsiębiorstwo pracuje 7 dni w tygodniu, zaś pracownicy pracują 5 dni po 7,5 godz. na dobę. Dni wolne wypadają poszczególnym pracownikom w zależności od kalendarza dniówek konkretnej brygady. Taryfikator stawek jest całkowicie inny, niż to było w KW i został maksymalnie skrócony, istnieje jednak rozpiętość na danym stanowisku od minimalnego do maksymalnego wynagrodzenia. Układ stanowisk jest przejrzysty i zhierarchizowany. Na robotniczych stanowiskach najwyżej stoi górnik przodowy w ścianie i w przodku.

Układ zakłada również uproszczony system płac. Istnieje stawka za dane stanowisko plus 20 proc. premii, jeżeli wszystko jest wykonane w danym miesiącu i dla pracowników nierobotniczych 30 proc. premii obliczane kwartalnie. Oprócz tego w skali roku za węgiel pracownicy otrzymają 3600 zł za węgiel. Do tego dochodzi barbórka i premia z zysku zamiast czternastki. Oczywiście utrzymany został Fundusz Socjalny, a w jego ramach pracownicy otrzymają między innymi talony wielkanocne i paczki bożonarodzeniowe, jak i 300 zł dla pracownika zwrotu za wyprawkę szkolną dla dzieci. Komisja Socjalna będzie zajmować się też konkretnymi przypadkami wymagającymi pomocy zapomogowej. Dużo czasu podczas negocjacji poświęcono również sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po wejściu czeskiego właściciela kopalnia się rozwija i praktycznie to nowa kopalnia ciągle doposażana. - Chciałam za pośrednictwem "Górnika": podziękować Radzie Krajowej za wsparcie podczas negocjacji układu zbiorowego, a szczególnie doradcy prawnemu Józefowi Solichowi oraz kolegom związkowcom z Katowickiego Holdingu Węglowego za pomoc – dziękuje Miodońska.

Autor: Jarosław Bolek, Dwutygodnik Górnik #15

 

10 Najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem ZZG w Polsce

Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz w międzynarodowych europejskich strukturach.
Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce).
Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin.
Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: "Górnik" oraz portali internetowych, w których będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z Twoim zakładem pracy oraz całą branżą górniczą, a także na ich łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.
 
Polityka prywatności